ÄGARANALYS

Alla företag går igenom olika faser – från nystart, till att företaget börjar växa, till att det är dags för ägarförändring. Att fatta rätt beslut för ditt och företagets ekonomi är inte alltid så lätt.

Norrfinans rådgivare arbetar med verktyget Ägaranalys och kan på så sätt hjälpa dig som kund att planera och optimera vinstuttag, sparande och försäkringsskydd.

Skatta rätt

Vi kan simulera olika vinstuttag och visa dig som kund relationen mellan löner, gränsbelopp och utdelning, med omedelbar överblick över bland annat skattekonsekvenser, lönekrav och socialförsäkring. 

Spara smart

Vi hjälper dig som kund att skapa en unik sparplan, anpassad till företagets och ägarens individuella förutsättningar och såklart det huvudsakliga målet med sparandet. 

Skydda klokt

Du kan snabbt och enkelt se vilken påverkan en längre sjukfrånvaro kan ha på din ekonomi.

På kort såväl som på lång sikt.