PERSON­FÖRSÄKRING

Personförsäkringar, som sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukförsäkring, kan vara avgörande för att skydda oss och våra nära och kära från de ekonomiska påfrestningar som livets oförutsägbara händelser kan medföra. 

Våra erfarna rådgivare hjälper dig att att hitta den lösning som passar just dig.

Sjukvårdsförsäkring

Den försäkrade slipper långa köer till operation och specialistvård. Du får tillgång till vård med hög tillgänglighet, kvalité och servicenivå, vilket gör att du kan komma tillbaka till arbetet med förkortad sjukdomstid. Du får själv vara med att påverka tidpunkten för resa och behandling.

Olycksfallsförsäkring

Vad händer om du drabbas av en olycka? Vet du om du är försäkrad mot bestående men? Fundera inte utan kom till oss så hjälper vi dig att ta reda på detta. Du har säkert en bilförsäkring om bilen går sönder men vad har du för täckning om du skadar dig själv?

Livförsäkring

Hur mycket pengar har din familj att klara sig på om du avlider? Klarar familjen ekonomi? Teckna en livförsäkring så får din familj skattefria pengar omgående vid dödsfall. Prata med oss så kan vi räkna ut hur mycket som din familj behöver.

Sjukförsäkring

Din ersättning vid längre tids sjukdom kan variera mycket. Om du inte vet hur mycket du får i ersättning vid långvarig sjukdom så hjälper vi dig att ta reda på det.
Som företagare har du ett mycket sämre skydd än som anställd och därför är detta extra viktigt.