KAPITAL

Vi kan hjälpa dig att förstå dina finansiella mål och behov. Genom att analysera din nuvarande ekonomiska situation och dina framtidsplaner, kan vi skapa en skräddarsydd lösning som är anpassad efter din riskvilja och tidshorisont.

Förmögenhetsförvaltning

Det skall vara enkelt att förvalta investeringar och förmögenhet. Samtidigt skall du känna dig säker på att dina tillgångar förvaltas med hög kompetens via diskretionär förvaltning hos våra samarbetspartners.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar har många fördelar; avkastningsbeskattning, valfri förvaltning, traditionell livförvaltning eller fonder. Du väljer förmånstagare och försäkringen kan också göras så att det blir enskild egendom till förmånstagaren. Engångsutbetalning eller utbetalning månadsvis.

Traditionell förvaltning

Ett tryggt sparande där allt överskott går till dig som kund. Med traditionell förvaltning sköter våra placeringsexperter om ditt sparande så du slipper oroa dig för marknadens svängningar. Ditt sparande placeras i allt från aktier och räntor till infrastruktur och spännande startupbolag. Investeringarna görs med ansvar och för att bidra till en hållbar utveckling.

Fondsparande

Via våra leverantörer, de ledande försäkringsbolagen hittar vi ett par hundra olika fondbolag att välja mellan med alla olika inriktningar på fonder.

Generationsskifte

Ett generationsskifte handlar om att överföra sitt kapital till nästkommande generation. Du gör det enkelt via försäkring till valfri förmånstagare som enskild egendom.