FÖRETAGS­FÖRSÄKRING

Vi erbjuder de flesta av marknades företagsrelaterade försäkringar oavsett bransch. Kontakta oss för mer information!

Motorfordonsförsäkring


Personbil, lastbil eller traktor – olika fordonstyper har olika försäkringsbehov. Oavsett om ditt företag har en tjänstebil eller om du driver ett stort åkeri, hjälper vi dig att vara rätt försäkrad på vägarna.

 

  

Företagsförsäkring


En företagsförsäkring är ett samlingsbegrepp för flera försäkringar och moment. Grunden i en företagsförsäkring är egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Utöver det anpassar vi försäkringen efter ert företags behov beroende på vilken bransch företaget verkar inom.

Entreprenadförsäkring


Vi hjälper dig att skräddarsy en entreprenadförsäkring, med hänsyn tagen till ditt företags behov samt de vanligast förekommande försäkringskraven från beställare. Vid enskilda större projekt ser vi till att du har uppfyller de försäkringskrav som ställts mot ditt företag.

 

 


 

Entreprenadmaskiner


Grävmaskin, hjullastare eller dumper – olika entreprenadmaskiner har olika försäkringsbehov. Beroende på din verksamhet, ser vi till att du har ett behovsanpassat skydd ute på arbetsområdena.

 

 

  

Tjänstereseförsäkring


En tjänstereseförsäkring ger dig och dina medarbetare ett bra skydd på resande fot. Med tjänsteresa menas alla resor som utförs i tjänsten. Det kan handla om en längre resa så väl som ett kundbesök i närområdet. Exempel kan vara ersättning vid akut tandvård, flygförsening och förlust eller skada på laptop och telefon.

VD- och styrelseansvarsförsäkring


En VDS-försäkring ger ledningen skydd mot eventuella skadeståndskrav. Om VD eller bolagsstyrelse begår ett misstag eller agerar felaktigt ges skydd mot t ex personligt betalningsansvar. Försäkringen kan även begränsa den ekonomiska skadan vid långdragna rättsprocesser.

Fastighetsförsäkring


En fastighetsförsäkring täcker olika typer av skador som kan drabba en byggnad, till exempel vattenskador, brandskador och inbrottskador. Vi hjälper dig oavsett om det handlar om en kommersiell fastighet eller din bostadsrättsförening.

 

  

Flytande försäkring


En flytande försäkring är en försäkring som är speciellt anpassad för dig med bilhandel eller bilverkstad. Istället för enskilda försäkringar, omfattas ditt fordonslager eller kunders bilar i ett gemensamt försäkringsavtal.

 

 

  

Cyberförsäkring


Med en cyberförsäkring slipper du oroa dig för det avbrott och merkostnader som tillkommer vid ett cyberangrepp. Specialister guidar dig för att identifiera och eliminera exempelvis datavirus. Försäkringen kan även omfatta ersättning vid skadeståndskrav, där exempelvis konfidentiell information kommit i fel händer.