OM OSS

Vi på Norrfinans är försäkringsförmedlare, vilket betyder att vi jämför försäkringslösningar för att du som kund ska få bästa möjliga villkor. Att anlita en försäkringsförmedlare är inte dyrare än att vända sig direkt till försäkringsbolagen eller bankerna. Lägg där till att vi har möjligheten att erbjuda dig det bästa från hela marknaden, så är valet ganska enkelt.

Bolaget bedriver sedan 1991 en etablerad verksamhet inom försäkringsförmedling och placeringsrådgivning i norra Sverige. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Norrbotten från kontor i Kiruna, Luleå, Boden och Kalix av sammanlagt 15 medarbetare.

Uppförandekod

Norrfinans uppförandekod fungerar som en vägledning för hur vi ska bete oss mot varandra, våra kunder och vad vi förväntar oss och kräver av våra leverantörer och samarbetspartners. Den består av en sammanställning av
vår hållbarhetspolicy som grundar sig i våra kärnvärden och FN:s Global Compact’s principer för arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, miljö, mutor och korruption.

Du kan ladda ner hela vår uppförandekod här.

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy beskriver principerna för hur vi ska integrera och driva frågor rörande hållbarhet i vår verksamhet. Vårt arbete drivs först och främst utifrån verksamhetens kärnvärden: ”Långsiktighet, erfarenhet, engagemang, kunskap, goda relationer samt regelefterlevnad”. Kärnvärdena är där vi som verksamhet har störst möjlighet att påverka genom vår rådgivning och våra medarbetares roll i samhället.

Du kan ladda ner vår hållbarhetspolicy här.

Tillstånd – Myndighetstillsyn

Som försäkringsförmedlare står vi under Finansinspektionens tillsyn, och omfattas av  lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Du kan ladda ner vårt dokument om detta här.

Om du inte är nöjd

Vi gör alltid vårt yttersta för att du som kund ska bli nöjd, men om du trots det känner att någonting blivit fel vill vi naturligtvis åtgärda det på bästa möjliga sätt. Vänd dig i första hand till oss, blir du fortfarande inte nöjd kan du ta det vidare.

Du kan ladda ner vårt dokument om hur det går till här.

Personuppgifter / GDPR

I Norrfinans har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Du kan ladda ner vårt dokument om Personuppgifter / GDPR här.