HÅLLBARA INVESTERINGAR

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

Hållbara, eller ansvarsfulla, investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Våra erfarna rådgivare har goda kunskaper om hållbarhet, och hjälper dig att förstå och navigera i en komplex och snabbt föränderlig investeringsvärld. De kan erbjuda insikter om hur olika företag och sektorer hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor, vilket är avgörande för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vi kan hjälpa dig att harmonisera dina investeringar med dina egna värderingar och mål. Om du värdesätter miljömässig hållbarhet eller socialt ansvarstagande kan vi vägleda dig mot investeringsalternativ som stöder dessa värderingar, vilket gör att ditt kapital kan användas för att driva positiv förändring.

Hållbarhetsaspekter kan också ha en direkt inverkan på investeringsavkastningen på lång sikt. Våra rådgivare kan identifiera företag och branscher som har en stark position när det gäller hållbarhet, vilket kan minska risken och öka potentialen för hållbar avkastning.

Du kan läsa mer om metoder i hållbarhetsarbetet här.